ดาวน์โหลดใบสมัครและตารางการอบรมต่างๆ PDF Print E-mail

ใบสมัคร

หากท่านสะดวกที่จะสมัครเข้าปฏิบัติผ่านทางไปรษณีย์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้โดยตรงจากหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" กรุณาเลือกใบสมัครที่ท่านต้องการ

   ใบสมัครสำหรับฆราวาส และ ใบสมัครสำหรับธรรมบริกร (แบบกรอกบนคอมพิวเตอร์ได้)**
   ใบสมัครเฉพาะสำหรับหลักสูตรผู้บริหาร (แบบกรอกบนคอมพิวเตอร์ได้)**
   ใบสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร
   ใบสมัครสำหรับเด็กและเยาวชน
   ใบสมัครหลักสูตรระยะยาว (แบบกรอกบนคอมพิวเตอร์ได้)**

**วิธีกรอกใบสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe reader ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู File\Save as เพื่อบันทึกไฟล์นั้น แล้วทำการส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวไปให้ผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

 

ตารางอบรมรวม

ท่านสามารถดูตารางอบรมได้จากหน้าเว็บโดยตรง หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาที่รายการด้านล่าง แล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก"

   ตารางอบรมปี 2565

 
 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus